انواع زخم دیابت

زخم یکی از چالش های بزرگ در زندگی افراد دیابتی به شمار می آید و درمان زخم دیابت یکی از مهمترین دردسرهایی است که  افراد با آن روبرو میشوند. حتی کوچکترین زخم یا آسیب پوستی در بیماران دیابتی باید فورا مورد توجه و مراقبت قرار بگیرد تا برطرف شود و اقدامات لازم برای پیشگیری از زخم و بازگشت مجدد آن صورت گیرد.

دو نوع متداول از زخم در افراد دیابتی مشاهده می شود:

  1. زخم های با منشا خارجی
  2. زخم های با منشا داخلی

زخم هایی که با منشا خارجی عبارتند از بریدگی پوست، سوختگی، کبودی و….که نکته خطر آفرین در آنها این است که ممکن هست فرد نوروپاتی محیطی و در نتیجه بی حسی داشته باشد و متوجه میزان آسیب و پیشرفت آن نشود و زخم موقعی مورد توجه قرار بگیرد که پیشرفت کرده باشد یا دچار عفونت شده و حتی بدتر از آن عفونت به استخوان سرایت کرده باشد.

افراد دیابتی باید از نظر عدم وجود زخم و آسیب پوستی مکرر چک شوند و در صورت وجود زخم درمان زخم آنان توسط متخصصین به سرعت آغاز شود.

درمان زخم دیابت دست

افراد دیابتی هم مثل همه انسان ها در حین فعالیت های روزانه با عوامل بیماری زا، شوینده، ابزارها و لوازمی که می توانند برنده باشند در تماس هستند که می توانند خطر ایجاد خراش و بریدگی در دست ایشان  را بالا ببرند. اما در عین حال یک سری مشکلات خاص این افراد هم هست که بالا برنده این ریسک می باشد مانند این که ممکن است فرد دیابتی به دلیل نفروپاتی کم یا زیاد دچار بی حسی در انگشتان دست باشد که و این سبب شود که برای مثال متوجه جراحات مثل خراشیدگی و بریدگی نشود و از آنجا که دست دائما در تماس با انواع سطوح و لوازم هست ناحیه آسیب دیده که توسط بیمار شناسایی نشده آلوده شده و دچار عفونت شود. این امر ممکن هست در ناحیه آسیب دیده تیغ گل، تراشه چوب یا شیشه هم فرورفته و باقی مانده باشد که در آن صورت ریسک عفونت بیشتر هم می شود. از این رو تشخیص و درمان زخم دیابت بسیار اهمیت دارد.