جزوات آموزشی زخم آماده شده توسط تیم حرفه ای درمان زخم بردیا طب آریا در این قسمت قرار داده شده است. این جزوات با هدف گسترش عدالت آموزشی در سراسر کشور تولید شده است. برخی از این محصولات به صورت کاملا رایگان در خدمت شما قرار گرفته شده است و برخی با هزینه ناچیزی برای اشاعه فرهنگ مطالعه و پیشرفت در حوزه درمان انواع زخم انجام گرفته شده است.