کارگاه درمان زخم توسط شرکت بردیا طب آریا در بیمارستانها و کلینیکهای مختلف که تصاویری از کارگاههای مختلف را میتوانید در زیر مشاهده کنید. هدف از برگزاری این کارگاهها گسترش و به روز کردن اطلاعات متخصصین و درمانگران زخم است برای کمک به التیام و درمان زخمهای مزمن و بدخیم و بازگرداندن سلامتی و شادی به بیماران عزیز است.